Můj Mentor

Životní zkušenosti, odbornost, inspirace a profesionální podpora pracují pro Vás!

PhDr. Patrik Šlechta, ACC

Mezinárodní společností prověřený manažer, leader a profesionál v oblasti informačních technologií. Nadšenec do osobního rozvoje, pracující sám na sobě i na rozvoji ostatních. Zkušený praktik, který je současně vystudovaným andragogem, působícím jako konzultant, facilitátor, lektor, mentor a certifikovaný kouč.
Patrik Šlechta - profilová fotografie
"Žít neúspěšné životy vyžaduje stejné množství úsilí a času, jako žít spokojený život." --John L. Mason

Co je to Mentoring?

 Mentoring (alt. mentorink) je formou rozvoje a pomoci, kde jeden člověk investuje čas, energii a osobní know-how, aby přispěl k rozvoji a schopnostem druhého člověka. Jedná se o vztah mezi dvěma lidmi, jehož cílem je osobní rozvoj. Mentor do vztahu přináší své odborné i životní zkušenosti a vědomosti, poskytuje inspiraci, podporu a facilituje samostatné učení a rozvoj svého svěřence (klienta/klientky, anglicky „mentee“, lze použít označení „učeň“). Partnerství mentora a učně je využíváno jak uvnitř jedné společnosti, tak i přes hranice jednotlivých organizací, odvětví, komunit nebo generací. Fungující mentorský vztah musí být založen na dobrovolnosti, vzájemné důvěře, respektu a oboustranně vnímaných přínosech společné práce.

 Současné výzkumy o fungování lidského mozku, zdrojů naší motivace a přirozených způsobů učení se, jasně ukazují na preferenci facilitativního mentoringu. V tomto přístupu mentor flexibilně střídá roli zkušeného inspirujícího praktika s rolí kouče, pomáhajícího svěřenci v hledání jeho/její vlastní cesty. Mentor původně pochází z řecké mytologie. Zmiňuje se o něm 800 let př. n. l. Homér v eposu Odyssea. Král Odysseus zde odchází do Trojské války a svěřuje to nejcennější co má, svého syna Telemacha, pod ochranu přítele, učitele a rádce Mentora. Slovo mentor se postupně vyvinulo do obecného označení důvěryhodného rádce, moudrého přítele, průvodce a učitele. Historie sama nám nabízí mnoho příkladů mentorských vztahů, např. Sokrates a Platón, Haydn a Beethoven, Freud a Jung a další.

 

 

S kým spolupracuji

 Mám již za sebou kus odborných, pracovních i životních zkušeností, které s Vámi budu rád sdílet. Současně jsem si vědom svých limitů a umím přiznat, že jsou věci, kterým nerozumím a některé jsou dokonce teprve přede mnou. I v oblastech, ve kterých nedisponuji vlastními zkušenostmi, nabízím profesionální podporu jako kouč a průvodce, který usnadní Vaše hledání a rozhodování. Vyznám se sám v sobě a stavím na určité lidské zralosti, proto se s Vámi mohu setkat tváří v tvář Vašim radostem, starostem i výzvám. Jsem seniorní manažer, odborník se rozhledem v informačních technologiích, současně také andragog, poradce a certifikovaný kouč.

 Užívám si čas, kdy mohu s lidmi spolupracovat, vést je a pomáhat jim učit se a rozvíjet. Sám na sobě neustále pracuji a k rozvoji budu inspirovat i Vás. Mí klienti a klientky, spíše než by doufali v zázračnou lepší budoucnost, se sami proaktivně ujímají toho, co mohou pro sebe a své okolí udělat. Jsou jimi ženy a muži z různých oblastí lidského života, kteří přijímají odpovědnost za svůj vlastní život. Mými klienty jsou manažerky, manažeři, budoucí manažeři i samostatní specialisté, kteří si uvědomují, že kontinuální celoživotní učení se je v současné době minimálním požadavkem pro jejich úspěch.

Možnosti spolupráce

 Mentoring probíhá obvykle jako série společných osobních setkání. Často se s klienty setkáváme v některé z příjemných kaváren v Praze, ale na místě je možné se dohodnout. Vedle osobního kontaktu lze efektivně pracovat i vzdáleně pomocí Skype, FaceTime nebo podobné komunikační technologie.

 Úvodní setkání přesto doporučuji realizovat pokud možno osobně. Cena nabízených služeb je smluvní a mým záměrem je poskytovat služby reálně dostupné, jsem otevřen individuální dohodě.

Oblasti možné spolupráce

Oblast zaměření spolupráceÚroveň zkušenosti
 Management (plánování, organizování, řízení, kontrola)
 Leadership (vize, lidé, vedení, inspirace, vlastní příklad)
 Podpora druhých v jejich učení a rozvoji
 Praktické přístupy k řízení kariéry a talentu
 Osobní odborný a psychosociální rozvoj
 Osobní efektivita a time management
 Nastavování a dosahování významných cílů
 Transformace a realizace změn
 Společné soužití, vztahy a partnerství
 Hledání osobní vize, cesty a smylu
 Prevence syndromu vyhoření a možnosti zotavení
 Strategie a rozhodování
 Principy, hodnoty a etika v životě i práci
 Přístup zaměřený na řešení a jeho apliakce
 Krize a náročná období v životě i práci
 Informační technologie (architektura, vývoj, služby)
 Krize středního věku a jak ji zvládnout s grácií
 Hluboká témata a otázky pramenící z daností lidské existence
 Libovolné téma, které je pro Vás důležité (formou koučování)

Kontakt

Působím především v Praze, ale také v Lysé nad Labem, Milovicích, Nymburce a okolí. Pomocí Skype nebo FaceTime můžeme efektivně spolupracovat bez ohledu na vzdálenost.

Patrik Šlechta

Lom 1652

Lysá nad Labem

289 22

patrik.slechta@seznam.cz

606 661 392

(napište mi prosím SMS, zavolám Vám zpět jakmile to bude možné)

Jsem k zastižení na sociálních sítích:
Další informace také na: patrik-slechta.cz a kouc.patrik-slechta.cz.
My CV/Resume in English is available on: cv.patrik-slechta.cz.

"Pokud si nevytvoříte svůj vlastní životní plán, tak vás s velkou pravděpodobností zařadí do svého plánu někdo jiný. A co myslíte, že pro vás naplánuje? Většinou nic moc." --Jim Rohn